CONDIȚII DE VÂNZARE

Descopera mai mult

Reguli generale

Aceste condiții generale, disponibile în favoarea consumatorului pentru reproducere și depozitare în conformitate cu Dir. 2011/83 / UE - Dir. 2000/31 / CE - Reg. 524/2013, se referă la achiziția de produse, efectuată de la distanță, prin intermediul unei rețele IT, prin intermediul platformei de comerț electronic www.gianlucamech.com, aparținând lui Gianluca Mech S.p.a. - Via Rodolfo Mech, 80 - 36020 - Asigliano Veneto (VI) Italia - Nr. TVA și cod fiscal 02403160241 - info@gianlucamech.com.

Aceste condiții generale de vânzare se aplică utilizatorilor care intră sub definiția „consumatorilor”, dintre care sub dir. 2011/83 / UE - Dir. 2000/31 / CE - Reg. 524/2013, care efectuează achiziții prin intermediul platformei de comerț electronic www.gianlucamech.com, alocând produsul achiziționat exclusiv pentru uz privat.

Definiții

Contractul de vânzare online se referă la contractul la distanță, adică tranzacția legală, referitoare la bunuri mobile și / sau servicii prevăzute între un producător, în acest caz Gianluca Mech Spa, și un consumator final, în cadrul unui sistem de vânzare la distanță organizat de Gianluca Mech Spa care pentru acest contract folosește exclusiv tehnologia de comunicații la distanță numită Internet.

„Consumator” se referă la persoana fizică care cumpără bunuri și servicii în scopuri care nu au legătură directă sau indirectă cu activitatea sa profesională.

„Produse” se referă la produsele afișate și vândute pe site-ul www.gianlucamech.com de către Gianluca Mech S.p.A

www.gianlucamech.com se referă la platforma de e-commerce prin care Gianluca Mech S.p.a exercită vânzarea la distanță a produselor sale.

Acceptarea termenilor și condițiilor generale de vânzare

Aceste condiții generale de vânzare sunt valabile începând cu ziua publicării pe platforma de comerț electronic www.gianlucamech.com și pot fi actualizate, integrate sau modificate în orice moment, devenind valabile de la momentul publicarii.

Orice modificări aduse acestor condiții generale de vânzare vor fi raportate în mod corespunzător pe platforma www.gianlucamech.com

Utilizatorul consumator, accesând platforma de comerț electronic www.gianlucamech.com, poate încheia contractul de achiziție a produsului dorit, urmând instrucțiunile și procedurile prevăzute pentru completarea comenzii și a achiziției.

Aceste condiții generale de vânzare trebuiesc examinate cu atenție de către utilizator, înainte de a finaliza procedura de achiziție. Trimiterea comenzii și plata în avans în consecință presupun cunoașterea totală și acceptarea deplină a acestora.

Gianluca Mech S.p.a nu considera ca  obligatii ferme alte condiții, diferite, cu excepția cazului în care au fost agreeate anterior în scris.

Obiectul contractului și serviciului de vanzare

Obiectul contractului este vânzarea produselor realizate de Gianluca Mech S.p.a.
Pentru mai multe informații despre metodele și particularitățile produselor sau programelor „Tisanoreica®”, Gianluca Mech S.p.a. invită utilizatorii consumatori să consulte secțiunile specifice de pe platforma de comerț electronic www.gianlucamech.com.

Încheierea contractului și eficacitatea contractului 

Aceste condiții de vânzare constituie o ofertă pentru public, astfel încât acceptarea de către utilizator care plasează comanda și corespondența ulterioară a confirmării comenzii de la Gianluca Mech S.p.a., este necesara pentru încheierea contractului.

Acceptarea se face prin respectarea instrucțiunilor afișate pentru plasarea comenzii, prin completarea exactă a tuturor secțiunilor dedicate, selectând în final cuvântul „Acceptarea condițiilor de vânzare și Legea confidențialității”.

Trimiterea comenzii nu obliga Gianluca Mech S.p.a., până când acesta din urmă nu a răspuns cu ajutorul unui e-mail de confirmare. Gianluca Mech S.p.a. va putea urmări si garanta comanda până la expedierea mărfurilor.

Utilizatorul poate verifica starea comenzii sale cu ajutorul sistemului de urmărire.

Sub rezerva disponibilității, Gianluca Mech S.p.a. are dreptul de a accepta, chiar parțial, sau de a refuza comanda primită.

În acest caz, contractul va fi considerat acceptat numai pentru mărfurile confirmate.

Gianluca Mech S.p.a. va păstra copii ale comenzilor primite și ale acceptărilor trimise pentru o perioadă rezonabilă de timp, în conformitate cu Legea aplicabilă.

Această documentație va fi păstrată în serverul de date al Gianluca Mech S.p.a. și va fi accesibil personalului care trebuie să îl consulte în legătură cu îndatoririle lor, pentru executarea corectă a condițiilor contractuale.

Documentația va fi accesibilă și terților cu scopul exclusiv de a executa comenzile, pe lângă subiecții cu drept de acces în baza Legii aplicabile, cu respectarea regulilor de protecție a vieții private.

Utilizatorul are dreptul de a anula comanda, înainte ca aceasta să fie confirmată de companie și produsele livrate.

Prețurile de vânzare și costurile de transport

Suma totală a costurilor de expediere va fi anunțată utilizatorului înainte de confirmarea comenzii.

Costurile de expediere nu sunt percepute pentru achiziții de peste 100,00 EUR (o sută de euro).

Costurile de transport se referă la greutatea, dimensiunea, destinația de livrare și / sau orice alte servicii necesare (asigurare, termene de livrare, schimbarea adresei de destinație etc.).

În raport cu prețul produsului, Gianluca Mech S.p.a. își rezervă dreptul de a comunica orice eroare conținută în fișa produsului sau variante, înainte de a confirma comanda.

În acest caz, Gianluca Mech S.p.a. va informa prompt utilizatorul prin trimiterea unei comunicări specifice, garantând astfel dreptul de a anula comanda.

Dacă utilizatorul decide să confirme comanda si acceptă prețul modificat. Gianluca Mech S.p.a. își rezervă dreptul de a verifica regularitatea plăților în avans, efectuate cu card de credit, card de debit și transfer bancar, înainte de confirmarea finală a comenzii.

În caz de neplată, Gianluca Mech S.p.a. poate declara imediat că toate sumele sunt datorate și plătibile pentru a incasa contravaloarea prețurilor produselor.

Modalitate de plată
Va fi posibil să plătiți alegând una dintre următoarele metode:

• PlatăP ay pal

• Stripe

Livrare

Comanda va fi livrată la adresa indicată în modul prevăzut de aceste condiții generale ale contractului.
 
Bunurile achiziționate vor fi livrate în termen de 48 de ore sau în condițiile prevăzute de legea aplicabilă (30 de zile).

Nicio responsabilitate nu poate fi atribuită lui Gianluca Mech S.p.a., pentru întârzierea sau neprezentarea, atribuită cauzelor de forță majoră sau circumstanțelor neprevăzute sau răspunderii transportatorului. Utilizatorul poate alege un alt transportator, fiind înțeles că transportul va avea loc pe propriul risc și cheltuieli.

Primirea produsului

Gianluca Mech S.p.a. recomandă efectuarea unei verificări exacte a conformității și integrității produsului, luând în considerare orice tip de defect pe care acesta îl poate prezenta în momentul livrării.

De fapt, la primire, utilizatorul este obligat să verifice conformitatea produsului care i-a fost livrat,in conformitate cu comanda plasată.

Numai după o astfel de verificare și fără a aduce atingere dreptului de retragere, utilizatorul trebuie să semneze documentele de livrare.

Orice responsabilitate a lui Gianluca Mech S.p.a.inceteaza fără reserve, dup ace livrarea a fost acceptata.

În cazul în care produsul este deteriorat, schimbat sau modificat în compoziția sa organoleptică, Gianluca Mech S.p.a. invită utilizatorul să nu foloseasca sau să ingereze produsul și să raporteze imediat daunele prin e-mail la info@gianlucamech.com sau contactând biroul direct la numărul + 039 0444874905.

În caz de defect, alterare sau alte pagube care afectează produsul, care trebuiesc raportate în cel mult 10 zile de la descoperirea lor, Gianluca Mech S.p.a. se angajează să returneze prețul produsului, sub rezerva verificării acestuia.

În acest scop, utilizatorul trebuie să returneze produsul defect pe propria cheltuială, fără a-l altera, modifica, înlocui și fără a-și pierde conținutul, pentru a permite producătorului în cauză să efectueze toate verificările necesare.

În cazul în care verificările vor fi certificate, Gianluca Mech S.p.a. se angajează să garanteze returnarea prețului produsului (inclusiv costurile de transport), care se dovedește a fi defect sau, alternativ, să garanteze înlocuirea acestuia.

Gianluca Mech S.p.a. nu este responsabil pentru daunele cauzate de asumarea unui produs modificat sau deteriorat în compoziția sa organoleptică, în urma verificării de către utilizator / client.

Dacă utilizatorul refuză să primească sau nu poate primi livrarea produsului, în conformitate cu prevederile acestor condiții generale de vânzare, toate riscurile legate de pierderea sau deteriorarea produselor vor rămâne în continuare în sarcina sa.

În acest caz, Gianluca Mech S.p.a. este indreptatit:

• să solicite plata imediată și completă a produselor și să efectueze livrarea prin orice mijloace considerate adecvate sau să depoziteze produsele pe riscul complet și pe cheltuiala clientului;

• sa solicite plata tuturor costurilor de depozitare și livrare a produselor și orice alte costuri suplimentare ce pot aparea din cauza refuzului comenzii sau incapacității de a primi livrarea;

• sa anuleze comanda și sa se  returneze produsele, fără a aduce atingere dreptului la compensație pentru prejudiciul cauzat de utilizator, pe lângă riscurile și cheltuielile menționate mai sus.

Atunci când livrarea produselor are loc într-un mod distributiv, fiecare lot de produse trebuie considerat ca fiind referent la un contract separat și distinct; orice defect constatat într-unul sau mai multe loturi nu justifică încetarea întregii comenzi sau a contractului sau anularea comenzilor pentru fiecare lot ulterior.

Disponibilitatea produsului

Utilizatorul poate achiziționa produsele conform catalogului online publicat pe www.gianlucamech.com

Gianluca Mech S.p.a., se străduiește să asigure disponibilitatea constantă a produselor, dar nu o poate garanta, având în vedere rolul său de intermediar. Dacă plata a fost deja făcută, în caz de indisponibilitate, Gianluca Mech S.p.a se angajează să informeze prompt utilizatorul și să ramburseze prețul plătit, fără taxe suplimentare, în termen de 30 de zile. Dacă oricum clientul este interesat să plaseze comanda, Gianluca Mech S.p.a. va comunica termenele de livrare și îndeplinirea comenzii, garantând cel mai scurt termen posibil.

Responsabilitate

Gianluca Mech S.p.a. nuîși asumă nicio responsabilitate pentru întreruperile cauzate de forța majoră, cum ar fi accidente, greve și / sau blocaje, cutremure, inundații, pandemii  și alte evenimente similare, care împiedică, total sau parțial, executarea contractului, în timpul convenit.

Gianluca Mech Spa nu este responsabilă fata de nicio parte sau de terți pentru daune, pierderi și costuri suportate ca urmare a neexecutării contractului din motivele menționate mai sus, deoarece utilizatorul final este singurul indreptatit la restituirea prețului plătit. .

Gianluca Mech S.p.a. nu este responsabil pentru nicio utilizare frauduloasă sau ilegală de către terți, a cărților de credit, cecuri și alte mijloace de plată.

Gianluca Mech S.p.a., în niciun moment al procesului de cumpărare nu poate cunoaște numărul cărții de credit al Utilizatorului care, la deschiderea unei conexiuni sigure, este transmis direct managerului serviciilor bancare.

Garanții și modalități de asistență

Gianluca Mech S.p.a. vinde produse de înaltă calitate și oferă o garanție a cărei durată minimă depinde de tipul de produs achiziționat, pe baza Legii aplicabile.

Toate descrierile produselor, ilustrațiile, reprezentările, detaliile, dimensiunile, datele de prezentare și orice alte informații disponibile pe platforma de comerț electronic www.gianlucamech.com trebuie să fie percepute ca ilustrații generale ale produselor și nu reprezintă în niciun fel o garanție sau declarația de conformitate a produselor acestora.

Obligațiile utilizatorului

Utilizatorul consumator se angajează să tipărească termenii și condițiile generale prezente și să le verifice periodic prin conectarea la platforma de comerț electronic www.gianlucamech.com În caz de schimbări, consumatorul se angajează să le reimprime și să le stocheze, astfel cum au fost modificate.

Utilizatorul declară ca este adult și că deține capacitatea legală necesară pentru semnarea unui contract, in totala cunostinta si asumare a legii între părți și că informațiile furnizate la momentul comenzii sunt actualizate, corecte și complete pentru îndeplinirea comenzii.

Este strict interzis Clientului să introducă date false și / sau inventate în timpul procedurii de înregistrare necesare activării procesului de executare a acestui contract și a comunicărilor suplimentare aferente; datele personale și adresa de e-mail trebuiesc să fie exclusiv datele sale personale reale și nu cele ale terților sau ale unor părți inventate. Este expres interzis să faceți înregistrări duble corespunzătoare unei singure persoane sau să introduceți date ale unor terți.

Gianluca Mech S.p.a. își rezervă dreptul de a incrimina orice încălcare sau abuz, pentru a proteja interesele tuturor consumatorilor.

Utilizatorul exonereaza Gianluca Mech S.p.a. de orice răspundere care decurge din eliberarea documentelor fiscale incorecte din cauza erorilor provenite  din datele furnizate de client, acesta fiind singurul responsabil pentru înregistrarea corectă a informatiilor sale.

Dreptul de retragere

Consumatorul, care din orice motiv nu este mulțumit de achiziția făcută, are dreptul să se retragă din contractul stipulat, fără nicio penalitate și fără a preciza motivul, în termen de 14 zile de la primirea produsului, trimițând un e-mail certificat către adresa administrazione@pec.gianlucamechspa.it sau o scrisoare recomandată cu chitanță de retur către Gianluca Mech Spa - Via Rodolfo Mech, 80 - 36020 - Asigliano Veneto (VI) Italia.

În cazul în care sunt achiziționate mai multe bucăți, Gianluca Mech S.p.a. garantează consumatorului dreptul de retragere și retur, chiar dacă a deschis deja și a consumat o singură bucata. 

În acest caz, întrucât produsul este adesea perisabil și non-conservabil, retragerea va fi valabilă numai pentru unitățile intacte, pentru care, odată returnate, conform metodelor indicate mai sus, clientului ii va fi rambursata contravaloarea prețului plătit. .

 În orice caz, termenul de returnare este de 10 zile de la exercitarea dreptului de retragere.

 Pentru a exercita dreptul de retragere, produsul trebuie returnat intact (prin urmare, nedeschis, nealterat, nemodificat).

Gianluca Mech S.p.a. va accepta bunurile returnate, rezervându-și dreptul de a contesta integritatea produsului; în termen de 30 de zile de la comunicarea exercitării dreptului de retragere, Gianluca Mech S.p.a. va returna sumele plătite pentru achiziționarea produsului.

Dreptul de retragere este exclus în următoarele cazuri:

• pentru produsele cu ambalaje „modificate” sau la cererea specifică a clientului sau care, prin natura lor, nu pot fi returnate;

• pentru produse alimentare proaspete sau produse care, prin natura lor, pot fi deteriorate pe termen scurt;

• pentru produsele returnate care nu sunt intacte, deschise, alterate și modificate pentru defecțiuni atribuite clientului.

Pentru procedurile de returnare, se recomandă consultarea secțiunii „returnări” corespunzătoare din www.gianlucamech.com

Returnări și rambursări

Utilizatorul poate activa procedura de retur trimitând produsele la următoarea adresă, în termenele indicate mai sus:

Logistics Gianluca Mech Spa // Silvano Chiapparoli Logistics Spa - Via delle Industrie 26814 - Livraga (LO) Italy.
Costurile de returnare sunt suportate de Gianluca Mech Spa

Comunicare

Orice comunicare sau notificare în legătură cu aceste condiții trebuie făcută prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau poștă recomandată la adresele indicate în secțiunea de contact.

Ultima adresă sau detaliile de contact comunicate de utilizator va fi considerată adresa la care trebuiesc adresate comunicările cerute de Legea aplicabilă, în legătură cu procedurile legale, înainte de alegerea domiciliului la procura constituită.

Orice astfel de notificare se consideră că a fost primită:

• la primirea scrisorii înregistrate cu confirmare de primire;

• la data și la ora confirmării livrarii poștale, înregistrate de către destinatar.


Clauza de reziliere a contractului și rezilierea expresă

Gianluca Mech S.p.a. are dreptul de a rezilia contractul stipulat, trimitand o simplă comunicare utilizatorului in care indică motivația; în acest caz, utilizatorul va avea dreptul la rambursarea oricărei sume deja plătite.

Obligațiile asumate de utilizator pe baza acestor condiții contractuale, precum și obligatia plății certe, sunt esențiale, astfel încât prin acord expres, neîndeplinirea de către utilizator a uneia dintre obligațiile menționate va duce la soluționarea prin lege a contractului fără a fi necesară o hotărâre judiciară, fără a aduce atingere dreptului pentru Gianluca Mech Spa să întreprindă acțiuni legale pentru despăgubiri si daune suplimentare.

Confidențialitate, cookie-uri și condițiile de utilizare ale site-ului www.gianlucamech.com

Consultați secțiunile dedicate pentru Politica de confidențialitate, Politica privind cookie-urile și condițiile de utilizare ale site-ului www.gianlucamech.com.

Legea aplicabilă și Curtea de jurisdicție

Condițiile generale actuale de vânzare sunt reglementate prin Decretul legislativ 206/2005 (Codul consumatorului), prin Decretul legislativ 70/2003 - care implementează Directiva Europeană 2001/31 / CE - pe tema comerțului electronic, Regulamentul UE 679/2016 privind Protecția datelor cu caracter personal, prin Directiva Europeană 21/2014 care implementează Directiva Europeană 2011/83 / UE privind politica privind cookie-urile - împreună cu normele dreptului național și comunitar privind contractele și orice alt regulament sau lege aplicabilă. Orice litigiu între părți cu privire la acest contract va fi soluționat de Organul legislativ în care consumatorul își are domiciliul.

Avertizări

ACEST SITE NU CONȚINE CONSULTĂRI MEDICALE ȘI NU SE CONSIDERA  O DISEMINARE ȘTIINȚIFICĂ.Toate informatiile conținute (știri, sugestii și altele) in acest site sunt pur informative și nu pot fi înțelese în niciun fel ca rețete medicale și nici nu pot fi înlocuitori ai retetelor medicale. De fapt, Gianluca Mech S.p.a. reamintește că alegerea și prescripția unei terapii corecte, precum și un plan dietetic, sunt responsabilitatea exclusivă a medicului sau specialistului pentru problema referitoare la fiecare utilizator, care trebuie sa evalueze orice risc colateral (cum ar fi, de exemplu, intoxicații, intoleranțe și alergii). Prin urmare, compania, precum și autorii și administratorii site-ului își declină orice responsabilitate pentru orice daune (directe sau indirecte) sau accidente care decurg din utilizarea acestor informații fără supravegherea medicală necesară.